Ekologiczny wysokoenergetyczny pellet
14.06.2018

Fundacja SWT od samego początku swojej działalności zajmowała się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i jego zrównoważonym wykorzystaniem w rozwoju północno-wschodniej Polski.
W latach 2014-2015 Fundacja SWT brała udział w projekcie LIFE + "Drogi do Natury", gdzie głównym obszarem zainteresowania Fundacji była możliwość pozyskania biomasy, w wyniku przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących wzdłuż dróg (alejach przydrożnych).

Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów
06.02.2017

W związku z realizacją projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym Inicjatywy ,,Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację działań w ramach inicjatywy zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rewitalizacja 30 drzew - pomników przyrody
28.12.2016

Bierzemy udział w projekcie "Eko-inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów” na terenie wybranych gmin województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany będzie w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” wspieranego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Naszym zadaniem będzie – rewitalizacja 30 drzew - pomników przyrody.

Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów
19.12.2016

W związku z realizacją projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym Inicjatywy "Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody" dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację działań w ramach inicjatywy zgodnie z poniższą specyfikacją:

Podlaskie żubry czeka przeprowadzka.
11.12.2015

Żubrom żyjącym w polskich lasach zaczyna być już zbyt ciasno. Stada są za duże, więc naukowcy i leśnicy szukają nowych miejsc, odpowiednich do przesiedlenia zwierząt. W polskich lasach żyje wolno ok. 1,5 tys. żubrów. To jedna czwarta wszystkich żyjących na wolności żubrów na świecie.

 

PARTNERZY

KONTAKT

Podlaska Fundacja sportu, turystyki
i ochrony przyrody SWT
KRS: 0000446793
15-232 Białystok, ul. A.Mickiewicza 66


www.fundacjaSWT.pl
fundacja@fundacjaSWT.pl


tel: 513 182 597
nr konta: 72 1240 5211 1111 0010 4952 9501

SPONSORZY